Vitajte na oficiálnej stránke obce Kotrčiná Lúčka !

Aktuálne

Pozvánka - Lúčanská stopa (19. 1. 2018)


Nábor hráčov do prípravky FA N-KL-G (11. 1. 2018)


Návrh rozpočtu obce na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 a 2020 (29. 11. 2017)

Príloha: navrh-rozpoctu-obce-narok-2018-vyveseny.pdf

Tréning prípraviek na štadióne MŠK Žilina (11. 10. 2017)

Dňa 5.10.2017 sa vrámci dňa otvorených dverí MŠK Žilina uskutočnil aj tréning prípravkárov z celého okresu pod vedením trénerov MŠK Žilina a COERVER COACHING Slovakia. Tohto tréningu sa zúčastnilo približne 100 detí narodených v ročníkoch 2007 až 2010. Až 17 z nich boli prípravkári z našej akadémie a tento výnimočný tréning si naozaj užili. V náročnej konkurencii sa ani náhodou nestratili a vo všetkých kategóriách patrili medzi tých najlepších. Deti sa odfotili s maskotom MŠK Žilina – Šošonom, s trénerom „A“ mužstva Adriánom Guľom a celý tréning absolvovali na hlavnom štadióne MŠK Žilina. Okrem kvalitného tréningu si deti odniesli aj množstvo jedinečných zážitkov, futbalový album s kartičkami svetoznámych futbalistov a v neposlednom rade si každý hráč odniesol aj kvalitnú futbalovú loptu NIKE.

Peter Galadík, Šeftréner FA UNITED N-KL-G


VOĽBY do VÚC 2017 (4. 10. 2017)

V súvislosti s konaním volieb do VÚC 2017 Kotrčiná Lúčka oznamuje, že v obci bol vytvorený 1 volebný okrsok: okrsok č. 1 – sídli v zasadačke kultúrneho domu, Kotrčiná Lúčka 64,013 02 Kotrčiná Lúčka

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie v obci Kotrčiná Lúčka:ocu@kotrcinalucka.sk

Nižšie v prílohách nájdete:

• Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych kra­jov

• Informácie pre voliča

• Volebná komisia Žilinského samosprávneho kraja

• Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu ŽSK

• Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva ŽSK

Príloha: volby-do-vuc-2017.pdf

Staršia prípravka otvorila sezónu víťazným turnajom v Terchovej. (11. 9. 2017)

Dňa 9.9.2017 sa sezóna 2017/2018 začala aj pre obe prípravky. Staršia sa predstavila na turnaji v Terchovej, kde sa jej v úvode do cesty postavili domáci hráči Terchovej. Zápas sme začali veľmi aktívne a odpor súpera sme zlomili už v prvom polčase. Zápas sme po jednoznačnom priebehu doviedli do víťazného konca v pomere 9:2. Druhý zápas proti Krasňanom sa niesol v duchu našich nepremenených šancí, kde treba naozaj vyzdvihnúť výkon brankára súpera. V stretnutí sme mali výraznú prevahu a dotiahli sme ho do víťazného konca v pomere 4:3. Na záver sme sa stretli s tradičným súperom z Tepličky nad Váhom. Omladený tím súpera sme predčili vo všetkých herných činnostiach a zaslúžene sme zvíťazili v pomere 12:0. Týmto výsledkom sme si zabezpečili dominantné víťazstvo na celom turnaji a úspešne sme tak otvorili novú sezónu s impozantným skóre 25:5. Z pozície trénera hodnotím výkon nášho družstva veľmi pozitívne, na našom hernom prejave bolo cítiť zlepšenie vo všetkých herných činnostiach a deti si turnaj naozaj užili.

Strelci gólov: Dávid Tichák – 5, Ján Janíček – 5, Michal Dvořák – 5, Lea Galadíková – 2, Nicolas Slúčik –2, Nela Galadíková – 1, Lenka Štefanatná – 1, Dávid Šimun – 1, Táňa Ďuríčková – 1, Dávid Chovan – 1, Simona Bieliková – 1 Skórovať sa nepodarilo iba Diane Bielikovej, ktorá turnaj pre zranenie nedohrala. V bránke už tradične spoľahlivý výkon podala Michaela Aneštíková.

K celkovému triumfu na turnaji družstvo doviedol nový kapitán Dávid Chovan, ktorý aj napriek zdravotným problémom bojoval ako lev a ukázal, ako sa vie pobiť o výsledok. Deťom patrí veľká gratulácia a pevne verím, že im tento výsledok dodá nové sily a motiváciu k ďalšej tvrdej práci.

Peter Galadík-Šéftréner FA UNITED N-KL-G


Upozornenie na výskyt Zlatobyle obrovskej. (11. 9. 2017)

A máme ju tu. Invazívna zlatobyľ obrovská, kanadská. Krásna, ale nebezpečná.

Kvitne v auguste až októbri. Rozmnožuje sa semenami a podzemkami. POZOR: silný peľový alergén. Vykopávať, vytrhávať, mulčovať, kosiť v čase pred kvitnutím! No a herbicídy! A to všetko opakovať niekoľko rokov za sebou. Takže ešte raz: máme ju tu. Smerom od Nededze neúrekom a za posledné dva roky už aj na opačnom konci dediny. A koho to zaujíma, nech si všimne aj útočiaci pohánkovec. Tam je to o niečo viac o tých herbicídoch, ale zatiaľ sa v podstate toho až tak moc nedeje. No a to si mysleli aj v Tepličke a kade tade po Slovensku. Ale cestou od Žiliny, po novej ceste, po ľavej strane, si už majitelia pozemkov myslia asi niečo iné. A to si živo pamätám ako na to niekto upozorňoval a … a akosi nič sa nedialo.

INVÁZNE DRUHY A LEGISLATÍVA

Podľa zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov:

 • Invázne druhy je zakázané dovážať, držať, pestovať, rozmnožovať, obchodovať s nimi, ako aj s ich časťami alebo výrobkami z nich, ktoré by mohli spôsobiť samovoľné rozšírenie invázneho druhu.
 • Vlastník (správca, nájomca) pozemku je povinný odstraňovať invázne druhy zo svojho pozemku a o pozemok sa starať takým spôsobom, aby zamedzil opätovnému šíreniu inváznych druhov, a to na náklady pôvodcu ich šírenia, ak je známy, inak na náklady štátu.

Zákon NR SR č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

Každý vlastník poľnohospodárskej pôdy alebo nájomca a správca poľnohospodárskej pôdy je povinný:

 • vykonávať agrotechnické opatrenia zamerané na ochranu a zachovanie kvalitatívnych vlastností a funkcií poľnohospodárskej pôdy a na ochranu pred jej poškodením a degradáciou,
 • predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch,
 • zabezpečiť využívanie poľnohospodárskej pôdy tak, aby nebola ohrozená ekologická stabilita územia a bola zachovaná funkčná spätosť prírodných procesov v krajinnom prostredí.

Čo môžete urobiť Vy?

Zapojte sa do mapovania inváznych druhov rastlín vo svojom bezprostrednom okolí. V prípade zistenia lokalít s výskytom invázneho druhu, informujte o tejto skutočnosti:

 • miestne príslušný obvodný úrad životného prostredia,
 • ŠOP SR (najmä ak ide o výskyt invázneho druhu v chránenom zemí),
 • miestne príslušný obvodný pozemkový úrad (ak ide o výskyt invázneho druhu na poľnohospodárskom pôdnom fonde),
 • obecný alebo mestský úrad (ak ide o výskyt invázneho druhu v intraviláne obce alebo mesta).

Autor: Mgr. Ivan Jurčaga

Zlatobyľ obrovská, zlatobyľ kanadská

Zlatobyľ je trváca bylina s plazivým výbežkatým podzemkom a vysoká od 30 do 150 cm.Byle sú páperisté, husto olistené, sediace a ostro pílkovité. Súkvetie je široko kužeľovité s konárikmi oblúkom až kolmo odstávajúce, zložené z drobných zlatožltých kvetov. Zlatobyľ obrovská a kanadská je prirodzene rozšírená v prériových oblastiach Kanady a USA, odkiaľ boli v roku 1648 prenesené do Európy ako ozdobné a medonosné rastliny. Aj v súčasnosti sa vysádza ako okrasná bylina v záhradách a parkoch. Vďaka schopnosti produkovať obrovské množstvo drobných lietajúcich semien, dobrej klíčivosti aj po mnohých rokoch a nepohlavnému rozmnožovaniu sa postupne rozšírila aj mimo záhrad a parkov. Nie je náročná na pôdu, vyžaduje však dostatok svetla. Najviac sa rozširuje na miestach ovplyvňovaných človekom, ako sú skládky odpadov, okraje cestných a železničných násypov, na brehoch riek a v lužných lesoch. Je veľmi agresívnou bylinou, ktorá je schopná veľmi rýchlo sa rozrásť a vytlačiť pôvodné druhy rastlín. Najrozsiahlejšie porasty na území Bratislavy sa vyskytujú v blízkosti vodných tokov, najmä Dunaja, kde v je lužných lesoch najmä v letných a jesenných mesiacoch dominantnou bylinou rúbanísk a nezapojených lesných porastov.


FA UNITED CUP 2017 - prvé a tretie miesto pre naše prípravky. (28. 8. 2017)

Po týždni naša futbalová akadémia usporiadala ďalší turnaj, tentokrát chlapčenský pod názvom FA UNITED CUP 2017. Na turnaji sme mali dve želiezka v ohni v podobe družstiev našej mladšej a staršej prípravky. Okrem našich družstiev sa turnaja zúčastnilo aj družstvo z Podhoria a Krasňan. Turnaj sa konal v Kotrčinej Lúčke dňa 26.8.2017 za krásneho slnečného počasia.

Turnaj sa rozbehol úvodnými duelmi, kedy v prvom kole na seba narazilo družstvo našej mladšej prípravky a družstvo Podhoria. Po mimoriadne napínavom priebehu sa duel skončil remízou v pomere 5:5 a divákom sa tento atraktívny duel musel naozaj páčiť. Na druhom ihrisku sa súčasne odohrával zápas našej staršej prípravky, ktorá po presvedčivom výkone deklasovala družstvo Krasňan v pomere 8:0. V druhom kole sa proti sebe postavili naše prípravky a po výbornom výkone z oboch strán sa zápas skončil víťazstvom staršej prípravky v pomere 7:1. V poslednom, treťom kole sa naša mladšia prípravka stretla s družstvom Krasňan v priamom súboji o druhé miesto. Zápas po napínavom priebehu skončil v náš neprospech, keď sme súperovi podľahli 2:4. Staršia prípravka si v poslednom kole zmerala sily s družstvom z Podhoria. Naši hráči sa za podpory domácich fanúšikov vypli k fantastickému výkonu a húževnatého súpera porazili v pomere 11:0, čím si zabezpečili jednoznačné víťazstvo na celom turnaji s plným bodovým ziskom a impozantným skóre 26:1. Trofej za prvé miesto prevzala z rúk starostu obce Jozefa Žabku kapitánka našej staršej prípravky Nela Galadíková. Víťazstvo si ceníme o to viac, že viac ako polovicu nášho družstva tvoria dievčatá. Naša mladšia prípravka sa umiestnila na krásnom treťom mieste a deti si s hrdosťou na krk zavesili bronzové medaile.

Na turnaji boli udelené aj rôzne individuálne ocenenia. Cenu za najlepšieho hráča družstva mladšej prípravky si odniesol Matej Moravčík, ktorý sa prezentoval mimoriadne bojovným výkonom. Najlepší hráč staršej prípravky bol Dávid Tichák, ktorý k trom gólom pridal aj fenomenálny individuálny výkon vo všetkých herných činnostiach. Za najlepšieho brankára celého turnaja bola vyhlásená Michaela Aneštíková, ktorá na celom turnaji kapitulovala iba raz. Najlepším strelcom turnaja sa stala Simona Bieliková, ktorá kontá súperov zaťažila piatimi gólmi. O jej triumfe musel rozhodnúť až dodatočný rozstrel, nakoľko 5 gólov zaznamenali aj Matúš Ľach a Matúš Labaj. Simona v penaltovom rozstrele nedala svojim súperom žiadnu šancu a tak si trofej za najlepšieho strelca prevzala práve ona. Trofej za najlepšieho hráča turnaja si zaslúžene vybojoval Jonáš Štefanatný, ktorý bol napriek svojmu veku skutočnou hviezdou turnaja. Cenu Fair-Play si prevzala naša hráčka Táňa Ďuríčková, ktorá k ukážkovému výkonu pridala aj obrovskú dávku ľudskosti a rešpektu voči súperom.

Turnaj sme teda skončili na celkovom prvom a treťom mieste, čo je skvelou vizitkou našej futbalovej akadémie. Turnaj sa uskutočnil s podporou nadácie KIA Motors Slovakia a penziónu ANTON, ktorým sa chceme aj touto formou veľmi pekne poďakovať. Poďakovanie patrí aj starostom obcí Nededza, Kotrčiná Lúčka a Gbeľany za ich podporu pri vzniku našej futbalovej akadémie, ako aj ich osobnú angažovanosť v celom projekte. V neposlednej rade sa chceme poďakovať všetkým dobrovoľníkom, ktorí na úkor svojho voľného času pomohli s prípravou a zabezpečením tohto turnaja.

Šéftréner FA UNITED N-KL-G


Voľby do orgánov samosprávnych krajov - zverejnenie adresy na doručenie oznámenia (23. 8. 2017)

Obec Kotrčiná Lúčka týmto v zmysle harmonogramu OTZ pre voľby do orgánov samosprávnych krajov v r. 2017 oznamuje, že elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie v Kotrčinej Lúčke je nasledovná: ocu@kotrcinalucka.sk


KIA CHALLENGE CUP 2017 - nádherné 3. miesto (22. 8. 2017)

Dňa 19.8.2017 sa v Gbeľanoch uskutočnil 1. ročník KIA CHALLENGE CUP 2017, ktorý zorganizovla naša FA UNITED N-KL-G. Turnaja dievčat narodených po roku 2007 sa zúčastnili družstvá GFC Topoľčany, VIX Žilina, Tatran Prešov a CFT Academy Slovakia. Hralo sa systémom každý s každým vo formáte 4+1.

Turnaj sme otvorili proti družstvu GFC Topoľčany, ktoré sme zdolali historicky najvyšším rozdielom a to v pomere 8:0. Góly za naše družstvo strelila Simona Bieliková (1), Diana Bieliková (3) a Lea Galadíková (4). V nasledujúcom súboji sa nám do cesty postavilo družstvo Tatran Prešov, s ktorým sme odohrali mimoriadne vyrovnaný zápas. Tento zápas sme dotiahli do víťazného konca v pomere 2:1, kedy góly strelila Simona Bieliková a kapitánka družstva Lea Galadíková. V zápase sa fantastickým výkonom predviedla Michaela Aneštíková, ktorá sa stala aj najlepšou brankárkou celého turnaja. Toto ocenenie získala absolutne zaslúžene, družstvo podržala vo všetkých zápasoch.

Po obednej prestávke sme nastúpili proti tradičnému súperovi VIX Žilina, ktorý nás po našom slabšom výkone porazil 4:1. Čestný gól za naše družstvo strelila opäť naša opora Simona Bieliková.

V záverečnom súboji sme sa stretli s družstvom CFT Academy Slovakia. CFT – Centrum futbalových talentov je projekt, ktorý na východnom Slovensku vytvoril až 14 futbalových centier a venujú sa deťom vo veku 4–11 rokov. Z týchto centier vybrali to najlepšie a na kvalite družstva to bolo cítiť. Súper nad našimi dievčatami zaslúžene zvíťazil v pomere 6:0 a celý turnaj zakončili s jednoznačným skóre 29:1.

 1. miesto – CFT Academy Slovakia
 2. miesto – VIX Žilina
 3. miesto – FA UNITED N-KL-G
 4. miesto – Tatran Prešov
 5. miesto – GFC Topoľčany

Naše dievčatá podali vynikajúci výkon, s množstvom krásnych akcií, s bojovnosťou, ale hlavne s veľkou radosťou a odhodlaním pobiť sa o dobrý výsledok.

Za najlepšiu hráčku družstva bola vyhlásená Lea Galadíková, ktorá strelila 5 gólov a naše družstvo viedla s kapitánskou páskou na ruke. Medzi opory nášho družstva tentokrát patrili sestry Bielikové, Galadíkové, Michaela Aneštíková a Táňa Ďuríčková. Bojovným výkonom sa prezentovali Lenka Štefanatná, Sofia Mravcová a Simona Mikolajová, ktorá bola ako jediná v našom družstve zástupkyňou z kategórie mladšej prípravky.

Dievčatá z našich malých obcí mali príležitosť skonfrontovať svoje sily s tým najlepším, čo sa momentálne na Slovensku nachádza v oblasti dievčenského futbalu. Treba povedať, že v tomto meraní síl uspeli fantasticky a s hrdosťou si prebrali trofej za tretie miesto a na krk si zaslúžene zavesili bronzové medaily. Prehry proti silnejším súperkám prijali s pokorou a nabrali tak novú motiváciu pre ďalšie napredovanie.

Podujatie sa uskutočnilo za podpory nadácie KIA Motors Slovakia, SFZ, penziónu Anton a za účasti starostov obcí Kotrčiná Lúčka a Nededza. Všetkým uvedeným patrí naše úprimné poďakovanie, rovnako aj dobrovoľníkom, ktorí naše podujatie podporili ako rozhodcovia, usporiadatelia a organizátori. Veľké poďakovanie patrí starostovi obce Gbeľany za poskytnutie nádherného športového areálu pre potreby konania turnaja.

V neposlednom rade ďakujeme Hostincu pod Hájom, ktorý sa so svojimi zamestnancami postarali o skvelé občerstvenie počas trvania celého turnaja.

Šéftréner FA UNITED N-KL-G

Peter Galadík


Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru (3. 8. 2017)

;

ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE KOTRČINÁ LÚČKA 2016 (10. 7. 2017)

Príloha: zaverecny-ucet-obce-kotrcina-lucka-za-rok-2016.pdf

VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV (7. 7. 2017)

ROZHODNUTIE
PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

z 23. júna 2017

o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov

Podľa čl. 89 ods. 2 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky a § 20a § 149 zákona č.180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

v y h l a s u j e m

voľby do orgánov samosprávnych krajov a

u r č u j e m

deň ich konania na sobotu 4. novembra 2017, lehotu na určenie volebných obvodov pre voľby poslancov zastupiteľstiev samosprávnych krajov a počtu poslancov zastupiteľstiev v nich a na určenie sídiel obvodných volebných komisií do 11. augusta 2017, lehotu na utvorenie volebných okrskov a na určenie volebných miestností do 5. septembra 2017, lehotu na utvorenie volebných komisií samosprávnych krajov do 5. septembra 2017 a lehotu na ich prvé zasadanie do 11. septembra 2017, lehotu na utvorenie obvodných volebných komisií a okrskových volebných komisií do 5. októbra 2017 a lehotu na ich prvé zasadanie do 10. októbra 2017.

Andrej Danko v.r.

Príloha: informacie-pre-volicov.pdf

Deň detí 2017 (6. 6. 2017)

Pri príležitosti Medzinárodného dňa detí sa v nedeľu 04.júna 2017 na futbalovom ihrisku v našej obci konalo zábavné podujatie s množstvom zaujímavých atrakcií, ktoré nielen najmenším vyčarovali úsmev na tvári. Deti sa mohli vyblázniť nielen na tradičnom nafukovacom hrade, ale vyskúšať si aquazorbing, ktorý je zábavou pre všetkých bez ohľadu na vek. Mnohé deti si tak mohli vyskúšať kráčanie po vode vo veľkej plastovej guli. Okrem toho si deti mohli nechať namaľovať na tvár alebo telo najrôznejšie tvary a motívy. Počas celého dňa bol zabezpečený pitný režim, občerstvenie a sladké dobroty. Ďakujeme všetkým zúčastneným a tešíme sa na vás opäť o rok.

VIAC FOTOGRAFIÍ VO FOTOGALÉRIÍ.


Deň matiek 2017 (22. 5. 2017)

„Nie je nič váženejšie ako byť matkou. Všetky mamy určite potvrdia, že byť mamou je niečo nádherné, napĺňajúce, radostné, zároveň aj zodpovedné, veľa razy náročne a niekedy aj bolestné „

Týmito slovami sa prihovorila poslankyňa obecného zastupiteľstva pani Vlasta Hrušková všetkým prítomným mamám na slávnostnom posedení v sále kultúrneho domu. Tohtoročné posedenie sa uskutočnilo tradične druhú májovú nedeľu dňa 14.05.2017, ktorá patrí všetkým mamám. Po slávnostnom príhovore starostu obce pána Jozefa Žabku nasledoval program, ktorí pre naše mamy pripravili deti z tunajšej Materskej školy a zo Základnej školy Gbeľany.Po ich vystúpení nasledovalo malé občerstvenie s koláčikmi, pri ktorom zneli tóny hudobníka Ignáca Haluzu.

Ďakujeme všetkým mamám za účasť a vystupujúcim za krásne strávené nedeľňajšie posedenie.

VIAC FOTOGRAFIÍ VO FOTOGALÉRIÍ.


Naše dievčatá víťazkami turnaja TALENTS TROPHY 2017 v Bardejove. (22. 5. 2017)

Dňa 20.5.2017 sa v Bardejove uskutočnil medzinárodný turnaj prípraviek pod názvom CFT TALENTS TROPHY 2017. Turnaja sa zúčastnilo celkovo 52 družstiev, ktoré spolu súperili v kategóriách U7, U8, U9, U10 chlapci a WU 10, WU 12 dievčatá.

Od vzniku FA UNITED N-KL-G (Futbalová akadémia UNITED Nededza-Kotrčiná Lúčka-Gbeľany) bol práve tento turnaj úplne prvým, kde naša akadémia vystupovala oficiálne pod týmto názvom, teda FA UNITED N-KL-G. Ide o dôležitý míľnik, ktorým sme odštartovali úspešnú cestu našej futbalovej akadémie.

Našu novodobú históriu sme začali písať v kategórii WU 10 v zápase proti 1. FC Tatran Prešov, na ktorý sme nastúpili po 4-hodinovej únavnej ceste autami. Úvodný gól smeroval do našej siete, avšak v priebehu ďalších minút sme zápas naklonili na našu stranu a ujali sme sa vedenia 2:1. Polčas sa skončil nerozhodne 2:2. Do druhého polčasu sme nastúpili koncentrovane a súpera sme doslova prevalcovali. Na naše konto sme si tak pripísali dôležité víťazstvo v pomere 6:2. Dva góly zaznamenala Diana Bieliková, hetrikom sa zaskvela Lenka Štefanatná, ktorá sa nakoniec stala aj najlepšou strelkyňou nášho družstva so 4 strelenými gólmi. Úplným nováčikom v našej zostave bola Sofia Mravcová, ktorá si v tomto zápase pripísala aj premiérový gól a na celom turnaji predvádzala pozoruhodné výkony.

V druhom zápase sa nám do cesty postavila CFT Academy Slovakia z Popradu. Aj v tomto zápase sme prehrávali a na polčasovú prestávku sa dievčatá rozišli opäť v pomere 2:2, keď za naše družstvo skórovali opäť Diana Bieliková a Lenka Štefanatná. V druhom polčase sme si zachovali chladné hlavy a zápas sme dotiahli do víťazného konca v pomere 3:2, keď rozhodujúci gól strelila Táňa Ďuríčková, pre ktorú išlo o premiérový zásah na tejto úrovni. Táňa navyše pre našu akadémiu získala veľmi významné ocenenie – Najlepšia hráčka celého turnaja. Na toto ocenenie ju nominovali usporiadatelia, ktorí pozorným okom sledovali všetky zápasy. Kľúčové zákroky v tomto zápase predviedla naša brankárka Michaela Aneštíková, ktorá na celom turnaji inkasovala najmenej gólov a pre naše družstvo bola veľkou oporou.

V priamom súboji o prvé miesto sme sa stretli s CFT MFK Vranov nad Topľou. Toto družstvo do tohto momentu prechádzalo turnajom bez straty bodu, rovnako ako my.

Aj v tomto zápase sme inkasovali ako prvý, naše dievčatá sa tým však nenechali vyviesť z tempa a ešte do polčasu vyrovnala naša kapitánka Simona Bieliková po krásnej individuálnej akcii. Do druhého polčasu sme nastúpili s veľkou túžbou po víťazstve a 5 minút pred koncom opäť naša kapitánka Simona Bieliková expresným projektilom zariadila naše víťazstvo v pomere 2:1.

Po záverečnom hvizde explodovala nespútaná radosť našich hráčok, trénerov a prítomných rodičov, nechýbali ani slzy šťastia a záverečný víťazný pokrik. Na slávnostnom vyhodnotení turnaja si dievčatá s veľkou hrdosťou zavesili na krk zlaté medaily a organizátori im do rúk odovzdali nádherný pohár pre víťazov. Veľký podiel na našom celkovom víťazstve okrem spomenutých hráčok majú aj naše defenzívne opory Lea a Nela Galadíkové, ktoré na turnaji zviedli množstvo ťažkých osobných súbojov a z turnaja si odniesli aj niekoľko šrámov na tele. Cenné skúsenosti nazbierala aj najmladšia hráčka nášho výberu Simona Mikolajová, ktorá predviedla mimoriadne bojovný výkon. Celý turnaj sme odohrali v úplne nových dresoch, ktoré nám daroval náš sponzor Anton Obšivan, za čo mu patrí naše obrovské poďakovanie. Nové dresy sme pokrstili tým najlepším možným spôsobom a logo penziónu ANTON nám prinieslo aj povestný kúsok športového šťastia.

Celková výhra na turnaji teší o to viac, že všetky dievčatá bývajú v našich obciach, všetky navštevujú tú istú ZŠ v Gbeľanoch, tvoria výborný kolektív a na turnaj neprišli po víťazstvo ale s túžbou zahrať si futbal pre radosť a zábavu. Všetky dievčatá odohrali rovnaký počet minút a to bez rozdielu ich výkonnosti, čo je našou základnou filozofiou.

Poďakovanie patrí aj starostom obcí Nededza, Kotrčiná Lúčka a Gbeľany, ktorí finančne podporili účasť nášho družstva na tomto významnom turnaji. Dievčatám na záver ešte raz gratulujeme a na ich športovej ceste im prajeme len to najlepšie. Turnaj vyhrali úplne zaslúžene a na svoje výkony môžu byť právom hrdé.

Autor: Peter Galadík


Turnaj futbalových prípraviek. (10. 5. 2017)

Dňa 1.5.2017 sa v obci Kotrčiná Lúčka uskutočnil prvý jarný turnaj v súťaži prípraviek ObFZ, ktorého sa okrem nášho družstva zúčastnili aj tímy Belá, Krasňany, Mojš a Teplička nad Váhom. Celý turnaj prebehol za krásneho jarného počasia, v duchu fair play a odohralo sa spolu 10 súťažných zápasov. Naše družstvo na úvod nastúpilo proti Krasňanom. Toto stretnutie sme po rozháranom začiatku dotiahli do úspešného konca v pomer 5:3. V druhom zápase sme nastúpili proti neskoršiemu víťazovi celého turnaja Belej, ktorej sme podľahli v pomere 2:5. Chuō sme si napravili v nasledujúcom zápase, keď sme porazili vysokým rozdielom družstvo Tepličky nad Váhom v pomere 7:1. V záverečnom zápase o konečné druhé miesto sme zvíťazili proti mužstvu Mojš, opäť v pomere 5:3. Najlepším strelcom a zároveň najlepším hráčom nášho mužstva bol náš kapitán Denis Belko so siedmymi strelenými gólmi. Strelecky sa darilo aj Marcovi Žabkovi, ktorý strelil 6 gólov a výraznou mierou sa tým pričinil o výborné umiestnenie nášho družstva, ktoré obsadilo konečnú druhú priečku. Tromi gólmi sa prezentoval Michal Dvořák, ktorý svojim výkonom potešil oko nejedného fanúšika. O ďalšie góly nášho družstva sa postar ali Nela Galadíková, Dávid Chovan a Dorota Turská, pre ktorú to bol premiérový turnajový gól. Okrem uvedených hráčov patrili medzi opory družstva aj Táňa Ďuríčková, Lea Galadíková, Diana a Simona Bielikové, Dávid Šimún, Kristián Ondro a Simona Chovanová. Našu svätyňu statočne bránili Michaela Aneštíková a Adam Mikšík. Naše družstvo sa na turnaji prezentovalo veľmi sympatickými výkonmi, na hre nášho tímu badať výrazné zlepšenie, čo potešilo nielen divákov a rodičov, ale predovšetkým trénerov. Deťom patrí za predvedenú hru a tímový výkon veľké uznanie.


Uvítanie deti do života 2017 (13. 3. 2017)

V nedeľu 12.03.2017 sme v zasadačke kultúrneho domu privítali našich najmenších spoluobčanov, ktorí sa narodili v roku 2016. Slávnostné uvítanie detí do života otvorila pani učiteľka z materskej školy Iveta Zajacová, ktorá následne požiadala starostu obce pána Jozefa Žabku o slávnostný príhovor. Po príhovore nasledovalo krátke vystúpenie detí z materskej školy. Na slávnostnú udalosť boli pozvaní: Michal Drábik a Tatiana Solčanská so synom Šimonom, Marián a Júlia Mikolajoví so synom Matúšom, Tomáš Ament a Miroslava Svitáková so synom Tomášom a s dcérou Luciou, Marián a Lucia Mičíkoví s dcérou Klaudiou, Miroslav a Simona Hruškoví so synom Lukášom, Michal a Eva Zajacoví so synom Jakubom a Ivan a Zuzana Sirockí s dcérou Dianou. Pri tejto príležitosti bol urobený slávnostný zápis do pamätnej knihy obce Kotrčiná Lúčka, do ktorej sa rodičia postupne podpísali.Zároveň si rodičia prevzali upomienkové darčeky pre svoje ratolesti. Po krátkom posedení s občerstvením pani Zajacová slávnosť ukončila.

VIAC FOTOGRAFIÍ VO FOTOGALÉRIÍ


Fašiangy 2017 (10. 3. 2017)

Tradícia fašiangových veselíc je hlboko zakorenená v ľudovej kultúre. Fašiangy boli časom plesov, zábav, karnevalov, priadok, zakáľačiek, svadieb. Konali sa fašiangové obchôdzky s rôznymi typmi masiek sprevádzané fašiangovými tancami. Fašiangové zvyky sa v redukovanej podobe zachovávajú na väčšine územia Slovenska a tak tomu bolo aj v sobotu 25.02.2017 v na­šej obci.

VIAC FOTOGRAFIÍ VO FOTOGALÉRIÍ


3. ROČNÍK LYŽIARSKEHO PRECHODU " LÚČANSKÁ STOPA " (14. 2. 2017)

Dňa 29.01.2017 sa uskutočnil 3. Ročník lyžiarskeho prechodu „ Lúčanská stopa „ Tento rok sa registrovalo 51 vyznávačov bežeckého lyžovania, z ktorých najstarší účastník pán Peter Ďúgel tento rok oslávi svoje 70 – té narodeniny a najmladší účastník Max Zaťko bude mať 11 rokov. Všetkých zúčastnených na tomto podujatí privítal starosta obce Jozef Žabka, ktorý skonštatoval, že účasť je opäť rekordná a zaželal im príjemný zážitok. Po krátkych organizačných informáciách o pripravených trasách sme sa všetci presunuli pešo do sedla Stráň ( Vrchovina). Odtiaľ niektorí začali dlhšiu trasu ( cca 20 km ), ktorá viedla okolo Hája späť do sedla a následne pokračovala po kratšej trase ( cca 16 km ) na zvážnicu smerom na Ostré. Väčšina zvolila kratšiu trasu, ktorá bola za ideálneho počasia a profilu trate nenáročná aj pre začínajúcich bežkárov. Po krátkom občerstvení v bufete na Ostrom sme pokračovali cez chatovú oblasť popod kopec Klin. Nasledoval strmší zjazd a po krátkej zvážnici sme sa napojili na trasu, ktorou sme šli na Ostré, ale v opačnom smere. Do Kotrčinej Lúčky sme si užívali slniečko a bohatú snehovú nádielku na lúkach. V kultúrnom dome nás čakali na stoloch dobroty (šikovné kuchárky). Edo Mikuš nám ešte na záver zahral a zanôtil, takže o zábavu nebola núdza. Ďakujeme všetkým, čo pripravovali parádnu športovú akciu a už teraz sa tešíme na ďalší ročník prechodu.

VIAC FOTOGRAFIÍ VO FOTOGALÉRIÍ.


Fotografie