Vitajte na oficiálnej stránke obce Kotrčiná Lúčka !

Aktuálne

Pozvánka na 8. zasadnutie OZ 2018-2022 (5. 12. 2019)


Voľby do NR SR 2020 - Oznámenie emailovej adresy op delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie (5. 12. 2019)


Výročná správa obce Kotrčiná Lúčka za rok 2018 (4. 12. 2019)

Príloha: vyrocna-sprava-obce-za-rok-2018.pdf

Správa nezávislého audítora (3. 12. 2019)


Pozvanie na Mikuláša - 2019 (29. 11. 2019)


Plán kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2020 - NÁVRH (27. 11. 2019)


Propagácia: " Žilinský samosprávny kraj 2019 " (26. 11. 2019)


Dodatok č. 3 k VZN č. 3/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (26. 11. 2019)


Návrh rozpočtu obce na rok 2020 (26. 11. 2019)


Voľby do NR SR - 2020 (30. 10. 2019)
Príloha: iadost-o-volbu-postou.jpg

MYSLÍME, TRIEDIME, VZDELÁVAME (20. 9. 2019)


Návrh VZN č. 1/2019 o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole a o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v ško (11. 9. 2019)

Príloha: vzn-c-1-2019-o-ciastocnej-uhrade-vydavkov-v-ms-nabrh.pdf

Plán odpadového hospodárstva na roky 2016-2020 (26. 7. 2019)

Príloha: plan-odpadoveho-hospodarstva-na-roky-2016-2020.pdf

Vyhlásenie času so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru (26. 6. 2019)


Zber nebezpečného odpadu - 2019 (19. 6. 2019)


Príloha: plan-odpadoveho-hospodarstva-na-roky-2016-2020.pdf

Osobné údaje dotknutých osôb - oznámenie (5. 6. 2019)


Pozvánka na cvičenie (1. 4. 2019)


Uvítanie detí do života za rok 2018 (24. 3. 2019)

,,Život je dar, ktorý si vážime…“

Narodenie dieťatka je jedna z najradostnejších udalostí v živote každého rodiča. Preto v našej obci sa stalo každoročnou tradíciou privítať našich najmenších obyvateľov. Dňa 24. marca 2019 sa konala slávnosť ,,Uvítanie detí do života“ narodených v roku 2018 s trvalým pobytom v obci.

Na úvod slávnostného posedenia poslankyňa pani Vlasta Hrušková srdečne všetkých privítala a následne starosta obce Jozef Žabka slávnostným príhovorom sa prihovoril predovšetkým rodičom a ich detičkám. Príjemnú atmosféru plnú básničiek a krásneho spevu nám vytvorili deti z Materskej školy. Následne sa rodičia detí: Viliama Eliota Valkoviča, Maxima Mikolaja,Evy Prorokovej, Laury Mičíkovej, Stely Orieščikovej, Michaely Drábikovej, Simony Pilátovej a Emmy Palušovej podpísali do pamätnej knihy a z rúk starostu obce si prevzali finančný a vecný dar a mamičky aj kvietok.

Na záver ešte raz želáme rodičom a ich „drobcom“ veľa zdravia, lásky, porozumenia a drahocenného rodinného tepla.


Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018 (28. 2. 2019)


Lúčanská stopa 2019 (28. 1. 2019)

Takmer po roku sa dňa 20.01.2019 opäť zišli priaznivci bežeckého lyžovania, aby absolvovali 5. Ročník lyžiarskeho prechodu „ Lúčanská stopa 2018 „ Bežkári sa zbehli okolo 10 hodiny na registráciu.Na prezentácií v zasadačke kultúrneho domu sa tento rok registrovalo 51 vyznávačov bežeckého lyžovania, z ktorých najstarší účastník pán Peter Ďúgel tento rok oslávi svoje 72–é narodeniny a najmladšia účastníčka Ema Kroupová bude mať 15 rokov. Po prezentácií nás srdečne privítal starosta obce Jozef Žabka a dostali sme inštrukcie, že trať je identická ako minulý rok. Z centra obce sme vystúpali do sedla Stráň. Odtiaľ niektorí začali dlhšiu trasu smerom okolo Hája. Väčšina ale zamierila na zvážnicu smerom na Ostré. Podmienky boli na turistické bežkovanie bohato postačujúce a profil trate nenáročný aj pre začínajúcich bežkárov. Bufet na Ostrom prišiel vhod a odtiaľ sme pokračovali cez chatovú oblasť popod kopec Klin. Strmý zjazd sa opäť nekonal, naopak užívali sme si pohodovú spojku ku trase, ktorou sme šli na Ostré (samozrejme v opačnom smere). V kultúrnom dome nás čakali na stoloch dobroty (šikovné kuchárky). Edo nám opäť na záver zanôtil, takže o zábavu nebola núdza. Ďakujeme všetkým, čo pripravovali túto športovú akciu.

Celkom sme odbežkovali cca. 15 km na kratšej trase, na dlhšej okolo 20 km.

VIAC FOTOGRAFIÍ VO FOTOGALÉRIÍ.


Fotografie