Vitajte na oficiálnej stránke obce Kotrčiná Lúčka !

Aktuálne

Oznámenie o začatí obstarávania Územného plánu obce Kotrčiná Lúčka (20. 1. 2020)


Dodatok č. 3 k VZN obce Kotrčiná Lúčka č. 3/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (16. 12. 2019)

Príloha: dodatok-c-3-k-vzn-4-2012-o-miestnych-daniach-amiestnom-poplatku-za-komunalne-odpady-a-drobne-stavebne-odpady.pdf

Dodatok č. 3 k VZN č. 3/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady (16. 12. 2019)


Voľby do NR SR 2020 - Oznámenie emailovej adresy op delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie (5. 12. 2019)


Výročná správa obce Kotrčiná Lúčka za rok 2018 (4. 12. 2019)

Príloha: vyrocna-sprava-obce-za-rok-2018.pdf

Správa nezávislého audítora (3. 12. 2019)


Pozvanie na Mikuláša - 2019 (29. 11. 2019)


Plán kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2020 - NÁVRH (27. 11. 2019)


Propagácia: " Žilinský samosprávny kraj 2019 " (26. 11. 2019)


Dodatok č. 3 k VZN č. 3/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (26. 11. 2019)


Návrh rozpočtu obce na rok 2020 (26. 11. 2019)


Voľby do NR SR - 2020 (30. 10. 2019)
Príloha: iadost-o-volbu-postou.jpg

MYSLÍME, TRIEDIME, VZDELÁVAME (20. 9. 2019)


Návrh VZN č. 1/2019 o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole a o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v ško (11. 9. 2019)

Príloha: vzn-c-1-2019-o-ciastocnej-uhrade-vydavkov-v-ms-nabrh.pdf

Plán odpadového hospodárstva na roky 2016-2020 (26. 7. 2019)

Príloha: plan-odpadoveho-hospodarstva-na-roky-2016-2020.pdf

Vyhlásenie času so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru (26. 6. 2019)


Zber nebezpečného odpadu - 2019 (19. 6. 2019)


Príloha: plan-odpadoveho-hospodarstva-na-roky-2016-2020.pdf

Osobné údaje dotknutých osôb - oznámenie (5. 6. 2019)


Pozvánka na cvičenie (1. 4. 2019)


Uvítanie detí do života za rok 2018 (24. 3. 2019)

,,Život je dar, ktorý si vážime…“

Narodenie dieťatka je jedna z najradostnejších udalostí v živote každého rodiča. Preto v našej obci sa stalo každoročnou tradíciou privítať našich najmenších obyvateľov. Dňa 24. marca 2019 sa konala slávnosť ,,Uvítanie detí do života“ narodených v roku 2018 s trvalým pobytom v obci.

Na úvod slávnostného posedenia poslankyňa pani Vlasta Hrušková srdečne všetkých privítala a následne starosta obce Jozef Žabka slávnostným príhovorom sa prihovoril predovšetkým rodičom a ich detičkám. Príjemnú atmosféru plnú básničiek a krásneho spevu nám vytvorili deti z Materskej školy. Následne sa rodičia detí: Viliama Eliota Valkoviča, Maxima Mikolaja,Evy Prorokovej, Laury Mičíkovej, Stely Orieščikovej, Michaely Drábikovej, Simony Pilátovej a Emmy Palušovej podpísali do pamätnej knihy a z rúk starostu obce si prevzali finančný a vecný dar a mamičky aj kvietok.

Na záver ešte raz želáme rodičom a ich „drobcom“ veľa zdravia, lásky, porozumenia a drahocenného rodinného tepla.


Fotografie