História

Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1439. Obec patrila do bývalej Trenčianskej stolice. V jej chotári sa nachádzajú tri lužické hradiská, čo svedčí o existencii osídlenia územia pred vznikom samotnej obce. Záujemcom o históriu ponúkame k nahliadnutiu monografiu vydanú pri príležitosti 565. výročia vzniku obce, ktorá je doposiaľ najrozpracovanejším a najkompletnejším dielom tohto druhu venujúcim sa Kotrčinej Lúčke. Jej zostavovateľom je obecný kronikár Jaroslav Pytel.

Kotrčiná Lúčka, monografia o obci, jún 2004 (10,19 MB, PDF formát)

Zároveň a najmä za účelom objasňovania, zachovávania a priblíženia histórie obce by sme radi požiadali o spoluprácu všetkých, ktorí môžu poskytnúť nejaké materiály (fotografie, denníky, pamätné listiny, iné veci…) týkajúce sa histórie obce. Ako je možné sa dočítať aj v monografii o obci, viaceré jej dejinné epochy zú zahalené rúškom tajomstva.