Oznamy

Všeobecne záväzne nariadenie č. 2/2015 o zneškodňovaní obsahu žúmp - zverejnenie (3.2.2015)

Príloha: vzn-c-2-2015-o-zneskodnovani-obsahu-zump.pdf

Všeobecne záväzne nariadenie č. 1/2015 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd - zverejnenie (3.2.2015)