Štatistika

Počet obyvateľov: 481 (údaj k 31.12.2015)

Počet domov: 169 (údaj k 31.12.2015)

Rozloha: 415 ha

Nadmorská výška: 480 m.n.m.

Samosprávny kraj: Žilinský

Región: Horné Považie

Prvá písomná zmienka: z roku 1439 n.l.

Hustota a počet obývateľov: 115,904 ob./km2, 481 obyvateľov

Národnostná štruktúra: slovenská

Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského vyznania: rímsko-katolícka, evanjelická, bez vyznania