Tlačivá na stiahnutie

Žiadosť o predĺženie lehoty výstavby (3.6.2019)

Príloha: ziadost-predlzenie-lehoty-vystavby-1.doc

Vyhlásenie o vykonávaní odborného dozoru (26.10.2015)

Príloha: vyhlasenie-o-vykonavani-odborneho-dozoru.doc

Oznámenie o začatí stavby (26.10.2015)

Príloha: oznamenie-o-zacati-stavby.doc

Žiadosť o zápis stavby do katastra nehnuteľností (26.10.2015)

Príloha: iadost-o-zapis-stavby-do-katastra-nehnutelnosti-18.doc

Zameranie adresného bodu - vzor (26.10.2015)

Príloha: zameranie-adresneho-bodu-vzor.doc

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia (26.10.2015)

Príloha: navrh-na-vydanie-kolaudacneho-rozhodnutia.doc

Žiadosť o určenie súpisného čísla (28.3.2012)

Príloha: iadost-o-urcenie-supisneho-cisla-na-budovu-po-1-7-2015.doc

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny (28.3.2012)

Príloha: iadost-o-vydanie-suhlasu-na-vyrub-drevin.doc

Ohlásenie drobnej stavby (25.10.2011)

Príloha: ohlasenie-drobnej-stavby.doc

Žiadosť o vydanie povolenia malej vodnej stavby-studne (21.5.2011)

Príloha: iadost-o-vydanie-povolenia-malej-vodnej-stavby-studne.doc

Žiadosť o povolenie na terénne úpravy (21.5.2011)

Príloha: iadost-o-povolenie-na-terenne-uprav.doc

Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením (21.5.2011)

Príloha: iadost-o-zmenu-stavby-pred-jej-dokoncenim.doc

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia (21.5.2011)

Príloha: iadost-o-vydanie-stavebneho-povolenia.doc

Žiadosť o vydanie územného rozhodnutia (21.5.2011)

Príloha: navrh-na-vydanie-rozhodnutia-o-umiestneni-stavby.doc

Ohlásenie stavebných úprav (21.5.2011)

Príloha: ohlasenie-stavebnych-uprav.doc

Žiadosť o rozkopové povolenie (21.5.2011)

Príloha: iadost-o-zvlastne-uzivanie-komunikacie.doc

Žiadosť o povolenie odstránenia stavby (21.5.2011)

Príloha: iadost-o-povolenie-odstranenia-stavby.doc