Výsledky vyhľadávania pre “”

Domov

ZBER OBJEMOVÉHO KOMUNÁLNEHO ODPADU Aktuality / Oznam 28. apríla 2021 Obecný úrad Kotrčiná Lúčka oznamuje obyvateľom, že v dňoch 04.05. až 07.05.2021 bude v obci prebiehať zber nadrozmerného komunálneho odpadu….

Obecné zastupiteľstvo

Poslanci obecného zastupiteľstva Peter Bielik SNS, zvolený počtom hlasov 214 pbielik@azet.sk 0910 970819 Zdenko Žabka NEKA, zvolený počtom hlasov 214 denko.zabka@minv.sk 0910 981089 Emília Kožová SNS, zvolená počtom hlasov 180…

Obec v obraze

Obec a okolie Fašiangy 2020 Deň detí 2019 Fašiangy 2019 Uvítanie detí do života za rok 2019 Lúčanská stopa 2019 MDD 2018 Lúčanská stopa 2018 Deň matiek 2018 Uvítanie detí…

Obecný úrad

Starosta obce:  Jozef Žabka, kontakt: tel.: 0948 484072, 0903 511189, e-mail: starosta@kotrcinalucka.sk Účtovníčka: Ľubica Bieliková e-mail:bielikova@kotrcinalucka.sk Hlavný kontrolór obce: Mgr. Lenka Ondrúšová e-mail:ondrusova@kotrcinalucka.sk Adresa:  Obecný úrad Kotrčiná Lúčka Kotrčina Lúčka 64 013 02 Kotrčiná…

Bohoslužby

Poriadok bohoslužieb Poriadok bohoslužieb vo farnosti Gbeľany v letnom období. Deň : Miesto: Čas: Pondelok Gbeľany 18.00 hod. (07.00 hod. v mesiacoch júl-august) Utorok Gbeľany 18.00 hod. Streda Nededza 18.00 hod. (07.00 hod. v mesiacoch júl-august) Štvrtok Gbeľany…

INFORMÁCIA O ÚROVNI VYTRIEDENIA KOMUNÁLNYCH ODPADOV ZA ROK 2020

V súlade s § 4 ods. 7) zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto Obec Kotrčiná…