Materská škola – oznam pre rodičov predškolákov.

Kategória

Osvedčenie o ukončení predprimárneho vzdelávania / nie je vyžadované/ sa vydáva na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa do 30.6.2020. Žiadosti môžete posielať poštou na adresu Materská škola Kotrčiná Lúčka 102, 01302 Kotrčiná Lúčka, alebo mailom na materskaskola@kotrcinalucka.sk

Zverejnené 3. júna 2020.
Bez úpravy .