Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

Kategória  

Sčítanie obyvateľov sa uskutoční v období od 15. februára 2021 do 31. marca 2021.

https://vimeo.com/471290558

Zverejnené 11. februára 2021.
Bez úpravy.