Uznesenie vlády SR č. 233 zo 16.04.2020 k návrhu na rozšírenie núdzového stavu

Kategória  

Zverejnené 17. apríla 2020.
Bez úpravy.