Vianočný príhovor starostu obce

Kategória  

Vážení spoluobčania, milé deti a priatelia,

príchod najkrajších sviatkov v roku nám zvestujú už viac ako mesiace vianočné reklamy v televízii, výklady a vianočný tovar v našich obchodov a v posledných týždňoch vianočné koledy znejúce z našich rádií. Tá skutočne vianočná nálada však do našich domácností prichádza až dnes – na Štedrý večer, kedy kuchyňa zaváňa medovníkmi a rybou, keď potajme šuchoceme vianočným papierom, zažíname svetielka na vianočnom stromčeku a vôňa pomarančov nás jemnučko pošteklieva v nose.

Obdobie, na ktoré netrpezlivo čakáme, lebo ich čaro a výnimočnosť nás napĺňajú pocitmi šťastia, pohody a harmónie, obdobie, keď sa každý snaží byť s blízkymi, keď si viac uvedomujeme silu priateľstva, lásky, úcty a obetavosti. To všetko sú hodnoty, ktoré znamenajú veľa pre každú rodinu. Lebo Vianoce sú o rodine.

Odhliadnuc od zbožnej úcty, ktorá prináleží Vianociam pre ich pôvod, berieme ich ako nádherný čas porozumenia a lásky k blížnemu. V tom dlhom rade všetkých a uponáhľaných dní celého roka je to jediný čas, kedy ľudia zvyčajne majú k sebe bližšie i mimo svojich rodín. Čas, kedy počujeme jemne tikať našu prostú ľudskú dušu. Tú dušu, na ktorú koľkokrát nebolo času.

Aj keď si to mnohí nepripúšťame, naše podvedomie to cíti – očisťuje nás očakávanie príchodu najdrahšej udalosti v dejinách ľudstva, ktorú si rok čo rok pripomíname. Myslíme na zraniteľné dieťa v jasliach, ktorého údel, nám tak dôverne známy, nikdy nás neprestane dojímať. Doprajme pokoj našej duši i srdcu, objavme sami seba a vtedy objavíme v našom okolí aj iných ľudí. A možno sa ten kúsok sveta, v ktorom žijeme, stane lepším kúskom sveta.

Vianoce nás presvietia celých svojou prostou nádherou a aj tí, čo tu nie sú, sú vlastne s nami. Prišli ticho, nenápadne s vôňou ihličia. Nevyhneme sa zvláštnemu pocitu, ktorý len znásobujú úctu k tým, ktorí už nie sú medzi nami a spia svoj večný sen. Spomienky zohrievajú naše srdcia. Spomíname a vieme, že už nikdy nezasadnú s nami za jeden stôl i keď by sme si to priali nadovšetko na svete. Preto zapaľujeme sviečky a spomíname na chvíle nenahraditeľné, prežité v ich blízkosti a akosi viac pociťujeme ich stratu. Preto dnes navštevujeme miesta ich posledného odpočinku a preto dnes svieti celý náš cintorín.

Spomíname a vraciame sa k tradíciám Vianoc – k jabĺčku, orechovej škrupinke a k modlitbe. Za Božieho syna, za svojich blízkych, za tých, ktorí sa už nemôžu tešiť s nami a nesmierne nám chýbajú, za dary, ktoré sa nám dostávajú. Za všetky deti bez rodín, za všetkých bez domova. Za všetkých bezbranných ľudí v krajinách, kde ani dnešná noc nebude tichou a pokojnou.

Vychutnajme si teda Vianoce so všetkým, čo k nim patrí. Uvidíte – prídu ticho, nenápadne. V dušiach nech sa nám rozhorí krásny pocit a Štedrý večer nech zanechá v srdciach stopu pohody a radosti.

V mene celého obecného zastupiteľstva a všetkých zamestnancov obce, ale aj osobne Vám želám do nasledujúcich krásnych vianočných dní, nech sú naplnené spolupatričnosťou človeka k človeku. Prajem vám vnútornú silu, stály zmysel pre radosť z malých i veľkých vecí života. Veľa zdravia, životnej iskry, lásky a potešenia z najbližších a ľudí blízkych vášmu srdcu.

Zaželajme si nádherné Vianoce a pokoj v duši nech sa zachová aj po celý budúci rok.

Zverejnené 24. decembra 2020.
Bez úpravy.