ZBER STARÉHO ŽELEZA

Kategória

Obecný úrad v Kotrčinej Lúčke vyhlasuje  v dňoch 05.06. až 11.06.2020 zber starého železa – kovov (nie elektroodpad !). Staré železo môžete nosiť  do kontajnera, ktorý je umiestnený pred Kultúrnym domom.

Zverejnené 2. júna 2020.
Upravené 5. júna 2020.