ZŠ Gbeľany – slávnostné otvorenie školského roka 2020/2021

Kategória

Riaditeľstvo Základnej školy v Gbeľanoch oznamuje žiakom a rodičom, že slávnostné otvorenie školského roka 2020/2021 bude v stredu 2.9.2020 o 9,00 hodine v jednotlivých triedach.
Vstup do budovy školy je povolený len žiakom a v prípade žiakov prvého ročníka len jednému rodičovi prváka. Je potrebné, aby sa žiaci a sprevádzajúce osoby pohybovali v interných priestoroch školy v rúškach.
Všetci žiaci prvý deň do školy prinesú rodičom podpísaný Zdravotný dotazník a Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. Tlačivá a bližšie informácie sú na webovej stránke školy.
Stravovanie a činnosť Školského klubu detí bude zabezpečená od štvrtka 3.9.2020. Tešíme sa na vás!

Zverejnené 28. augusta 2020.
Bez úpravy .