Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v obci Kotrčiná Lúčka.

Obecný úrad – oznam

Vážení občania, Dňa 02. 08. 2022 – 04. 08. 2022 bude Obecný úrad OTVORENÝ len do 14:00 hod.. Dňa 05. 08. 2022 (piatok) bude Obecný úrad ZATVORENÝ z Technických príčin. Za pochopenie ďakujeme Pracovníci OcÚ Kotrčiná Lúčka

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. – oznam

Vzhľadom k všeobecnému poklesu výdatností vodárenských zdrojov  si  spoločnosť SEVAK, a.s. dovoľuje požiadať svojich odberateľov v obciach, aby vodu z verejného vodovodu využívali výhradne na potravinárske a hygienické účely. SEVAK, a.s. ďakuje za pochopenie. 

MUDr. Brunová – oznam

MUDr. Brunová oznamuje svojim pacientom, že v dňoch  8.8.- 19.8.2022 bude čerpať dovolenku. Na zastupujúcej ambulancii sa budú ošetrovať len akútne stavy. Prosíme vážených pacientov, aby si plánované predpisy liekov a plánované vyšetrenia realizovali do tohto termínu.

Inflačná pomoc – oznam

https://www.upsvr.gov.sk/social-affairs-and-family/socialne-veci/inflacna-pomoc-v-sume-100-eur.html?page_id=1186447

Voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov v roku 2022

Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 29. októbra 2022 v čase od od 07.00 h do 20.00 h.Informácie k voľbám do orgánov samosprávy obcí a k voľbám do orgánov samosprávnych krajov nájdete na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. https://www.minv.sk/?volby-selfgov22 Dokumenty na stiahnutie:  

Prevádzka Materskej školy počas letných prázdnin – oznam

Materská škola Kotrčiná Lúčka 102, 013 02 Kotrčiná Lúčka Oznámenie o prerušení prevádzky počas letných prázdnin Obec Kotrčiná Lúčka ako zriaďovateľ Materskej školy, Kotrčiná Lúčka 102, Kotrčiná Lúčka oznamuje rodičom detí navštevujúcim materskú školu v školskom roku 2021/2022,že prevádzka materskej školy bude v čase letných prázdnin prerušená v období od 25. 07. 2022 do 04. 09.… Čítať viac

Vyhlásenie štrajkovej pohotovosti pre mestá a obce na Slovensku Združením miest a obcí Slovenska

Z dôvodu štrajkovej pohotovosti vyhlásenej na 32. mimoriadnom sneme ZMOS-u (Združenia miest a obcí Slovenska), do ktorej sa zapájajú mestá a obce Slovenska vrátane obce Kotrčiná Lúčka, v dňoch 19.05.2022 – 30.06.2022 bude na obecnom úrade zvesená obecná zástava.Týmto obec vyjadruje podporu myšlienke štrajku, aby nedošlo k zníženiu finančných prostriedkov pre obce a mestá samotné… Čítať viac

Daň z nehnuteľností

Oznam obce pre vlastníkov, ktorí sú povinní podať daňové priznanie. Upozorňujeme občanov, právnické osoby a podnikateľské subjekty, že ak v predchádzajúcom roku  NADOBUDLI nehnuteľnosť /pozemok, rodinný dom, byt, garáž, podnikateľský priestor……/ napr. kúpou, darovaním, zámenou a zmena vlastníctva nehnuteľnosti je zapísaná na katastri nehnuteľností k 1.1.2022, rovnako  tak vlastníci nehnuteľností, ktorí zaznamenali zmeny v predchádzajúcom roku / zmena výmery, vydanie stavebného povolenia, kolaudácia rodinného domu, zmeny… Čítať viac

Otvorili sme online podateľňu tlačív

Vážení občania, pripravili sme pre Vás modul Podateľňa tlačív. Tieto tlačivá si môžete stiahnuť, vyplniť elektronicky a odoslať obci cez formulár na webstránke. Ako to funguje? Funguje to jednoducho. Na stránke si vyhľadáte tlačivo, ktoré potrebujete a stiahnete si ho. Tlačivo je možné vyplniť priamo v počítači bez toho, aby ste ho museli vytlačiť. Ak… Čítať viac

Upozornenie – voľný pohyb psov

Vážení spoluobčania,  na základe neustálych a opakujúcich sa sťažností občanov na voľný pohyb psov v našej obci, týmto obec Kotrčiná Lúčka žiada všetkých majiteľov a držiteľov psov na území obce Kotrčiná Lúčka, aby si riadne zabezpečili svojich psov vo svojich chovných zariadeniach a neumožnili im tak voľný pohyb po obci, nakoľko tieto psy ohrozujú bezpečnosť a zdravie všetkých… Čítať viac