Aktuálne opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR v súvislosti s COVID 19

Kategória  

Obec Kotrčiná Lúčka zverejňuje v mieste spôsobom obvyklým aktuálne opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR v súvislosti s COVID 19:

Zverejnené 18. septembra 2020.
Upravené 22. septembra 2020.