Darujte vaše 2% daní pre MŠ.

Kategória  

Milí rodičia,
ak sa rozhodnete darovať nám 2% vašich daní, prosíme, odovzdajte vyplnené tlačivá v MŠ. V prípade, že sami odovzdáte tlačivá na daňový úrad, je nutné doniesť kópiu odovzdaného Vyhlásenia, aby sme si mohli nárokovať z Nadácie Spoločne pre región vami darovanú čiastku.

Ď a k u j e m e !

Zverejnené 3. marca 2021.
Bez úpravy.