Informácie, ako sa správať počas mimoriadnej situácie v súvislosti s coronavírusom

Kategória

Vážení občania, dodržujte prosím nasledujúce inštrukcie:

  • Od 11/3/2020, každý občan, ktorý sa vrátil zo zahraničia/ akákoľvek krajina/:
  • je povinný nahlásiť svoj návrat telefonicky obvodnému lekárovi, 
  • nesmie prísť s nikým do kontaktu a na 14 dní je povinný dodržiavať prísnu karanténu,
  • pacient by si mal dopredu zabezpečiť ubytovanie izolované od ostatných, aby neprišiel do kontaktu s rodinou alebo iným človekom, nech zbytočne neohrozuje okolie, je to prejav neúplnej zodpovednosti!
  • v prípade prejavov respiračného ochorenia- kašeľ, vysoké teploty, dýchavičnosť, je povinný telefonicky informovať o svojom zdravotnom stave Regionálny úrad hygieny v Žiline, prípadne svojho obvodného lekára.Každý, kto príde s dotyčným do kontaktu, je povinný zahájiť karanténu a telefonicky sa nahlásiť všeobecnému lekárovi,
  • nesmie ísť do práce či do iného kontaktu s ľuďmi.
  • v prípade nedodržania daných ustanovení, hrozí pokuta 1650 eur, v prípade pozitívnych výsledkov Vám hrozí trestné stíhanie,
  • pre ostatných, ktorí nemali rizikový kontakt, je povinnosťou ostať doma, zbytočne nenavštevovať priestory s väčším počtom ľudí.Ambulancie všeobecného lekára od 13/3/2020 do odvolania nerealizujú žiadne zdravotné preventívne prehliadky, pracovné prehliadky, prehliadky ohľadom vodičského či zbrojného preukazu, vrátane odberov.Od 13/3/2020 do odvolania sa lieky objednávajú len telefonicky a riešia len akútne stavy.V prípade nutnosti lekárskeho vyšetrenia, do čakárne môžete vstúpiť len s ochrannými pomôckami- rúšky, alebo šál, alebo šatka, a jednorázové rukavice, ochranné pomôcky noste vždy, keď opúšťate domáce prostredie.
  • Vyzývame všetkých, aby necestovali, aby vynechali návštevy obchodných centier a naozaj sa správali zodpovedne.Prosíme  o rešpektovanie daných inštrukcií, situácia je vážna, v prípade podcenenia hrozia ďalekosiahle dôsledky.

Zverejnené 13. marca 2020.
Upravené 18. marca 2020.