Kľúče – oznam

Kategória

Vážený spoluobčania,

pri Dome smútku sa našli kľúče (viď foto). Kľúče sú uložené na Obecnom úrade.

Zverejnené 10. júna 2022.
Bez úpravy .