Materská škola – oznam

Kategória

Oznamujeme Vám, že zriaďovateľ po porade s riaditeľkou materskej školy rozhodol v zmysle rozhodnutia ministra školstva, že materská škola v školskom roku 2019/2020 z dôvodu personálnych a materiálnych možnosti zostáva Z A T V O R E N Á.

Zverejnené 26. mája 2020.
Upravené 27. mája 2020.