Našli sa kľúče.

Kategória

Kľúče sú uložené na Obecnom úrade.

Zverejnené 16. decembra 2022.
Bez úpravy .