Oznam SAD Žilina – zmena režimu dopravy od 19. novembra 2020

Kategória

Vážení cestujúci, informujeme vás, že z dôvodu mimoriadnej situácie súvisiacej s rizikom a elimináciou šírenia COVID-19  a prijatých opatrení Vládou SR a Žilinským samosprávnym krajom bude od piatka  30. októbra 2020 počas pracovných dní Prímestská doprava vedená  –  v prázdninovom režime až do 12.12.2020.

Upozorňujeme rodičov detí navštevujúce ZŠ Gbeľany ( ročník 1. až 4.), že SAD Žilina zaradila od 19.11.2020 spoj s odchodom 07.24 hod do Gbelian.

Taktiež upozorňuje ostatných cestujúcich, že z tohto dôvodu bude spoj č. 31 s odchodom o 06.38 hod. zo Žiliny posunutý na 07.00 hod.

Pre deti zo školy bude k dispozícií len spoj č. 49 s odchodom zo Žiliny 11.45 hod., ktorý bude zachádzať do Gbelian. Odchod z Gbelian bude cca 12.00 hod.

Vyučovanie v ZŠ Gbeľany bude prispôsobené tak, aby deti z našej obce mohli využiť toto spojenie a bezpečne sa dopraviť domov.

Zverejnené 18. novembra 2020.
Bez úpravy .