Poďakovanie

Kategória

CHCEME SA POĎAKOVAŤ TOUTO CESTOU VŠETKÝM, KTORÍ PRISPELI POMOCOU NAŠEJ RODINE PO POŽIARI NÁŠHO RODINNÉHO DOMU DŇA 29.03.2021.

ZAŽILI SME, ŽE SPOLUPATRIČNOSŤ A VZÁJOMNÁ POMOC MEDZI ĽUĎMI EXISTUJE.

ĎAKUJEME VŠETKÝM TÝM, KTORÍ POČAS POŽIARU A PO ŇOM POSKYTLI POMOC PRI ZÁCHRANE A OBNOVE MAJETKU, ČI PONÚKLI NÁHRADNÉ UBYTOVANIE, AK BY BOLO POTREBNÉ.

ĎAKUJEME ZA FINANČNÚ POMOC NA OBNOVU OD OBČANOV KOTRČINEJ LÚČKY, NEDEDZE, TEPLIČKY NAD VÁHOM, DOLNEJ TIŽINY, ZÁSTRANIA A LYSICE.

EŠTE RAZ VEĽKÁ VĎAKA!

RODINA PETRA ONDRUŠA

Zverejnené 21. apríla 2021.
Bez úpravy .