Prevádzka Materskej školy počas letných prázdnin – oznam

Kategória

Materská škola Kotrčiná Lúčka 102, 013 02 Kotrčiná Lúčka

Oznámenie o prerušení prevádzky počas letných prázdnin

Obec Kotrčiná Lúčka ako zriaďovateľ Materskej školy, Kotrčiná Lúčka 102, Kotrčiná Lúčka oznamuje rodičom detí navštevujúcim materskú školu v školskom roku 2021/2022,
že prevádzka materskej školy bude v čase letných prázdnin prerušená v období od 25. 07. 2022 do 04. 09. 2022 z prevádzkových dôvodov.

Prevádzka MŠ v období od 01. 07. 2022 do 24. 07. 2022 bude zabezpečená pre deti, ktorých rodičia
záväzne na prevádzku prihlásia.

Mgr. Mariana Bohačiaková

Riaditeľka Materskej školy

Zverejnené 13. júna 2022.
Bez úpravy .