Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. – oznam

Kategória

Vzhľadom k všeobecnému poklesu výdatností vodárenských zdrojov  si  spoločnosť SEVAK, a.s. dovoľuje požiadať svojich odberateľov v obciach, aby vodu z verejného vodovodu využívali výhradne na potravinárske a hygienické účely.

SEVAK, a.s. ďakuje za pochopenie. 

Zverejnené 1. augusta 2022.
Bez úpravy .