Upozornenie – SEVAK

Kategória  

Spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s. Žilina si vzhľadom k prebiehajúcim mrazom dovoľuje opätovne upozorniť svojich odberateľov na riziko zamrznutia nezabezpečených vodomerov a vnútorných vodovodných inštalácií. Odporúča, aby si odberatelia skontrolovali vodomerné šachty a suterény nehnuteľností a vykonali potrebné opatrenia. Spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie ďakuje za pochopenie.

Zverejnené 15. januára 2021.
Bez úpravy.