Úradné hodiny – upozornenie pre obyvateľov

Kategória

Obec Kotrčiná Lúčka na základe vyhlásenej mimoriadnej situácie v SR prijíma v súvislosti s fungovaním Obecného úradu v Kotrčinej Lúčke a poskytovaním služieb občanom nasledovné opatrenia napredchádzanie šírenia prenosného ochorenia COVID-19 spôsobeného koronavírusom (SARS-CoV-2):

Úradné hodiny na Obecnom úrade v Kotrčinej Lúčke budú od 16. marca 2020 až do odvolania nasledovne:

PONDELOK až PIATOK:   08.00 – 11.00 hod.

Žiadame občanov, aby úradné záležitosti vybavovali osobne len v nevyhnutnom prípade a skôr uprednostnili komunikáciu s úradom elektronickou formou: ocu@kotrcinalucka.sk, prípadne sa kontaktovali na tel. č. 041/5630 272, 0948/484 072.

Aktuálne sa samospráva pripravuje na fungovanie úradu v krízovom režime tak, aby boli zabezpečené nevyhnutné služby pre obyvateľov.

V Kotrčinej Lúčke, dňa  13.03.2020  Jozef Žabka, starosta obce Kotrčiná Lúčka

Zverejnené 13. marca 2020.
Upravené 16. marca 2020.