Usmernenie Okresného úradu Žilina vo veci postupu pri príprave a vykonaní opätovného testovania obyvateľstva na území Žilinského kraja

Kategória

Zverejnené 4. novembra 2020.
Bez úpravy .