Uznesenie vlády k návrhu na prijatie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu

Kategória  

Zverejnené 16. októbra 2020.
Bez úpravy.