Uznesenie vlády k návrhu na prijatie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu

Kategória

Zverejnené 16. októbra 2020.
Bez úpravy .