Uznesenie vlády SR k návrhu na vyhlásenie núdzového stavu.

Kategória  

Zverejnené 30. septembra 2020.
Bez úpravy.