Uznesenie vlády SR k návrhu na vyhlásenie núdzového stavu.

Kategória

Zverejnené 30. septembra 2020.
Bez úpravy .