Voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov v roku 2022

Kategória

Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 29. októbra 2022 v čase od od 07.00 h do 20.00 h.
Informácie k voľbám do orgánov samosprávy obcí a k voľbám do orgánov samosprávnych krajov nájdete na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

https://www.minv.sk/?volby-selfgov22

Dokumenty na stiahnutie:

 

Zverejnené 6. júla 2022.
Upravené 12. júla 2022.