Výberové konanie

Kategória

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa školy: Materská škola Kotrčiná Lúčka, Kotrčiná Lúčka 102, 013 02 Kotrčiná Lúčka

Zverejnené 1. júna 2021.
Bez úpravy .