Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Kategória

Zverejnené 10. júna 2021.
Bez úpravy .