Výzva na finančnú výpomoc

Kategória  

Vážení spoluobčania!

Vzhľadom k tomu, že dnes v ranných hodinách došlo k neštastnej udalosti – požiaru rodinného domu p. Petra Ondruša, Vás touto cestou chcem požiadať, aby sme sa spojili a našli v sebe pocit spolupatričnosti a súcitu a pomohli tejto rodine tak, že prispejeme v rámci svojích možností finančnou sumou na štart k obnove domu.

Peňažné prostriedky môžete poslať resp. vložiť na č.ú. : SK41 1100 0000 0029 1195 6256 alebo priniesť na obecný úrad denne v pracovnom čase od 8.00 hod. do 15.00.hod.  Vyzbieraná finančná hotovosť bude použitá výlučne na tento účel a následne odovzdaná rodine p. Petra Ondruša.

Vďaka všetkým dobrým ľuďom.

Jozef Žabka, starosta obce

Zverejnené 29. marca 2021.
Upravené 31. marca 2021.