Zákazy počas trvania prevencie proti vírusu COVID-19 .

Kategória

Z dôvodu prevencie proti vírusu COVID-19 je od 12.03.2020 až do odvolania:

zákaz organizovania kultúrnych, spoločenských a športových podujatí v obci

– zákaz vstupu do areálu futbalového ihriska vrátane viacúčelového ihriska

zákaz vstupu do areálu materskej školy vrátane detského ihriska

Ďakujeme za rešpektovanie predmetných opatrení.

Zverejnené 12. marca 2020.
Upravené 6. apríla 2020.