Základná škola v Gbeľanoch v prvej desiatke najlepších škôl Žilinského kraja !

Kategória

Základná škola v Gbeľanoch v prvej desiatke najlepších škôl Žilinského kraja!

Aj tento rok opäť vyhodnotil INEKO ( Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy ) vzdelávacie inštitúcie na Slovensku. Analytici inštitútu vyhodnocujú kritéria, na základe ktorých sa zostavujú rebríčky najlepších škôl na Slovensku. Medzi hlavné kritéria patria celonárodné a medzinárodné testovania žiakov, zapojenosť škôl do súťaží ( vedomostných a športových ), predmetových olympiád, projektových činností. Naša škola v školskom roku 2020/2021 obsadila v rámci škôl Žilinského kraja krásne 9. miesto, s celkovým hodnotením 7,6  – škola s výbornými výsledkami žiakov! V porovnaní s minulými školskými rokmi došlo k ďalšiemu výraznému posunu v rebríčku hodnotenia ( školský rok 2018/2019 – 25. miesto, školský rok 2019/2020 – 22. miesto v rámci kraja). Naša radosť je ešte o to väčšia, že v prvej desiatke najlepších škôl Žilinského kraja sme jedinou, tzv. „dedinskou“ školou, v silnej konkurencii mestských škôl z rozličných okresov.

Toto krásne umiestnenie nie je pre nás, zamestnancov a žiakov školy, len parádnou odmenou za úsilie a prácu, ale aj ďalším záväzkom do budúcnosti. Snažiť sa aj naďalej poskytnúť našim žiakom kvalitné základné vzdelávanie v moderných podmienkach.

Veľké slová vďaky a uznania patria najmä učiteľom a žiakom našej školy ! Do Vašej ďalšej práce Vám želáme hlavne veľa síl, entuziazmu, skvelých nápadov ! Ďakujeme za spoluprácu a podporu aj zriaďovateľovi školy, rodičovskému združeniu,Rade školy pri ZŠ Gbeľany a všetkým priateľom našej školy!

Vedenie školy

https://skoly.ineko.sk/rebricky/?r=2021&ts=Z%C5%A0&k=5&l=0&u=&h=skore&szpo=0&szpd=100&exto=0&extd=100&ms=0

Zverejnené 28. januára 2022.
Bez úpravy .