ZBER OBJEMOVÉHO KOMUNÁLNEHO ODPADU

Kategória

Obecný úrad Kotrčiná Lúčka oznamuje obyvateľom, že v dňoch 04.05. až 07.05.2021 bude v obci prebiehať zber nadrozmerného komunálneho odpadu. Následne dňa 27.05.2021 sa prebehne zber elektroodpadu a dňa 05.06.2021 zber nebezpečného odpadu.

Zverejnené 28. apríla 2021.
Bez úpravy .