ZMENA REŽIMU PRÍMESTSKEJ AUTOBUSOVEJ DOPRAVY SAD ŽILINA OD 19.04.2021

Kategória

Slovenská autobusová doprava Žilina, a. s. v súvislosti s uvoľňovaním opatrení a nástupom detí do škôl informuje, že prímestská autobusová doprava od 19.04.2021 pôjde v riadnom režime školského vyučovania

Zverejnené 15. apríla 2021.
Bez úpravy .