ZŠ Gbeľany – oznam o obnove výučby v ročníkoch 1. – 4..

Kategória  

Riaditeľstvo ZŠ v Gbeľanoch oznamuje, že od 8.2.2021 obnovuje výučbu v ročníkoch 1.- 4. a poobednú prevádzku ŠKD.
Na zaradenie žiaka do výučby je potrebné, aby bol otestovaný 1 z rodičov, s ktorým žije dieťa v spoločnej domácnosti. Test nesmie byť starší ako 7 dní. Výnimky z testovania sú všeobecne platné ako doteraz. Rodičia sa môžu ísť testovať na ktorékoľvek odberné miesto.

Škola v spolupráci s OÚ v Gbeľanoch zriadila 1 odberné miesto slúžiace iba pre rodičov žiakov ZŠ Gbeľany. Ak nebude splnená táto podmienka, daný človek nebude otestovaný. 

Miesto: KD Gbeľany

Termín: 06.februára 2021 (sobota): od 12.00 – 18.00 hod.

Rozpis: 12.00 – 15.00 rodičia detí z Nededze a Kotrčinej Lúčky.             

15.00 – 18.00 rodičia detí z Gbelian, Mojša, Varína, Tepličky nad Váhom a Krasňan.

Odberné miesto bude mapované kamerovým systémom, odporúčame sledovať vyťaženosť na stránke obce Gbeľany.

Zverejnené 4. februára 2021.
Bez úpravy.