Informácia o zadávaní zákazky: „Rekonštrukcia Kultúrneho domu Kotrčiná Lúčka“

Zverejnené
1. októbra 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
1. októbra 2021 − 15. októbra 2021
Kategória

Detaily

Prílohy