Oznámenie o verejnom prerokovaní strategického dokumentu “ Územný plán obce Kotrčiná Lúčka“

Zverejnené
28. septembra 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
28. septembra 2021 − 7. októbra 2021
Kategória

Detaily

Prílohy