Verejná vyhláška -Oznámenie o začatí územného konania o umiestnený stavby s upustením od ústneho pojednávania “ Chatová osada Pod chotár – Kotrčiná Lúčka“

Vyvesené
08. júl 2020
Upravené
Bez úpravy.
Kategória