Verejná vyhláška – Rozhodnutie o umiestnení stavby “ Animoterapeutické vzdelávacie centrum“