OZNÁMENIE O PREROKOVANÍ ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE KOTRČINÁ LÚČKA

Vyvesené
11. jún 2021
Zvesené
13. júl 2021
Upravené
Bez úpravy.
Kategória

Návrh Územného plánu Obce Kotrčiná Lúčka