Oznámenie o výrube – Stredoslovenská distribučná, a.s.