Usmernenie Okresného úradu Žilina vo veci postupu pri príprave a vykonaní celoplošného testovania obyvateľstva na území SR na prítomnosť ochorenia COVID-19.

Vyvesené
22. okt 2020
Upravené
Bez úpravy.
Kategória