ZBER OBJEMOVÉHO KOMUNÁLNEHO ODPADU

Obecný úrad Kotrčiná Lúčka oznamuje obyvateľom, že v dňoch 04.05. až 07.05.2021 bude v obci prebiehať zber nadrozmerného komunálneho odpadu. Následne dňa 27.05.2021 sa prebehne zber elektroodpadu a dňa 05.06.2021 zber nebezpečného odpadu.

Oznam k testovaniu na Covid-19.

Obec Nededza vykoná testovanie na Covid 19 pre občanov s trvalým pobytom v obci Nededza a Kotrčiná Lúčka, prípadne občanov, ktorí tu nemajú trvalý pobyt, ale v obci bývajú a to v priestoroch kaštieľa na ulici Hlavná 3/3: NEDEĽA 25.04.2021 v čase od 07:30 do 12:30 hod.  Posledný občan na testovanie pôjde o 12:15 hod. Prípadné… Čítať viac

Poďakovanie

CHCEME SA POĎAKOVAŤ TOUTO CESTOU VŠETKÝM, KTORÍ PRISPELI POMOCOU NAŠEJ RODINE PO POŽIARI NÁŠHO RODINNÉHO DOMU DŇA 29.03.2021. ZAŽILI SME, ŽE SPOLUPATRIČNOSŤ A VZÁJOMNÁ POMOC MEDZI ĽUĎMI EXISTUJE. ĎAKUJEME VŠETKÝM TÝM, KTORÍ POČAS POŽIARU A PO ŇOM POSKYTLI POMOC PRI ZÁCHRANE A OBNOVE MAJETKU, ČI PONÚKLI NÁHRADNÉ UBYTOVANIE, AK BY BOLO POTREBNÉ. ĎAKUJEME ZA FINANČNÚ POMOC NA OBNOVU… Čítať viac

Oznam – Obnovenie prevádzky materskej školy.

Vážení rodičia! Oznamujeme vám, že obec Kotrčiná Lúčka ako zriaďovateľ MŠ rozhodol, že od pondelka 12.04.2021 materská škola obnovuje svoju prevádzku pre deti všetkých rodičov. Aj naďalej podľa platných predpisov platí podmienka pretestovania zákonného zástupcu.

Výzva na finančnú výpomoc

Vážení spoluobčania! Vzhľadom k tomu, že dnes v ranných hodinách došlo k neštastnej udalosti – požiaru rodinného domu p. Petra Ondruša, Vás touto cestou chcem požiadať, aby sme sa spojili a našli v sebe pocit spolupatričnosti a súcitu a pomohli tejto rodine tak, že prispejeme v rámci svojích možností finančnou sumou na štart k obnove domu. Peňažné prostriedky môžete poslať resp. vložiť na… Čítať viac

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Žiline informuje

Vážení občania, Jarné obdobie je charakteristické zvýšenou pracovnou aktivitou nás občanov, najmä na poliach, lúkach, v záhradkách ale ja vo voľnej prírode, kedy odstraňujeme staré zvyšky trávy, porastov a rôznych odpadkov. Tieto práce však často mení konanie niektorých nezodpovedných občanov, ktorí si jarné práce uľahčujú tým, že vypaľujú suchú trávu, kladú ohne v lesoch, lesných porastoch a ich blízkosti.… Čítať viac

INFORMÁCIA O ÚROVNI VYTRIEDENIA KOMUNÁLNYCH ODPADOV ZA ROK 2020

V súlade s § 4 ods. 7) zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto Obec Kotrčiná Lúčka predkladá informácie o úrovni a spôsobe výpočtu úrovne vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020. Úroveň vytriedenia v obci Kotrčiná Lúčka: 31,92%. Sadzba za uloženie zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu… Čítať viac

Oznam Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline

Polícia v Žilinskom kraji opakovane zaznamenáva trestnú činnosť páchanú na senioroch, ktorí sa pre svoju dôverčivosť a dobrosrdečnosť často stávajú obeťami podvodov. Páchatelia sa rôznymi vymyslenými zámienkami dostanú do blízkosti seniorov, uvedú ich do omylu a podvodom sa dostanú k ich osobným údajom, ktoré môžu následne zneužiť v súčasnej dobe aj v súvislosti s realizáciou… Čítať viac

Darujte vaše 2% daní pre MŠ.

Milí rodičia,ak sa rozhodnete darovať nám 2% vašich daní, prosíme, odovzdajte vyplnené tlačivá v MŠ. V prípade, že sami odovzdáte tlačivá na daňový úrad, je nutné doniesť kópiu odovzdaného Vyhlásenia, aby sme si mohli nárokovať z Nadácie Spoločne pre región vami darovanú čiastku. Ď a k u j e m e !

Oznam – Obecný úrad zatvorený

Obecný úrad Kotrčiná Lúčka oznamuje občanom, že obecný úrad bude z dôvodu nariadení Úradu verejného zdravotníctva pre verejnosť zatvorený predbežne do 19.03.2021. (podľa vývoja pandemickej situácie).V prípade potreby môžete kontaktovať obecný úrad telefonicky alebo e-mailom. Telefónne číslo: 041/5630 272, 0948/484072 E – mail: ocu@kotrcinalucka.sk Za pochopenie ďakujeme

Oznam SAD Žilina – zmena režimu dopravy od 19. novembra 2020

Vážení cestujúci, informujeme vás, že z dôvodu mimoriadnej situácie súvisiacej s rizikom a elimináciou šírenia COVID-19  a prijatých opatrení Vládou SR a Žilinským samosprávnym krajom bude od piatka  30. októbra 2020 počas pracovných dní Prímestská doprava vedená  –  v prázdninovom režime až do 12.12.2020. Upozorňujeme rodičov detí navštevujúce ZŠ Gbeľany ( ročník 1. až 4.), že SAD Žilina zaradila od 19.11.2020 spoj… Čítať viac

Ambulancia MUDr. Brunovej v Tepličke nad Váhom – Oznam

MUDr. Brunová oznamuje pacientom, že VZHĽADOM NA USMERNENIE HLAVNÉHO HYGIENIKA SR z 2.9.2020 je NUTNÉ, aby sa pacienti na všetky vyšetrenia OBJEDNALI TELEFONICKY – personál ambulancie musí vykonávať  triedenie pacientov podľa epidemiologickej anamnézy – pobyt v cudzine, kontakt s Covid 19, zdravotné ťažkosti. BEZ PREDCHÁDZAJÚCEHO OBJEDNANIA  prosíme vážených pacientov NEVSTUPOVAŤ do priestorov čakárne ani ambulancie.… Čítať viac

ZŠ Gbeľany – slávnostné otvorenie školského roka 2020/2021

Riaditeľstvo Základnej školy v Gbeľanoch oznamuje žiakom a rodičom, že slávnostné otvorenie školského roka 2020/2021 bude v stredu 2.9.2020 o 9,00 hodine v jednotlivých triedach.Vstup do budovy školy je povolený len žiakom a v prípade žiakov prvého ročníka len jednému rodičovi prváka. Je potrebné, aby sa žiaci a sprevádzajúce osoby pohybovali v interných priestoroch školy… Čítať viac

Materská škola – oznam pre rodičov predškolákov.

Osvedčenie o ukončení predprimárneho vzdelávania / nie je vyžadované/ sa vydáva na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa do 30.6.2020. Žiadosti môžete posielať poštou na adresu Materská škola Kotrčiná Lúčka 102, 01302 Kotrčiná Lúčka, alebo mailom na materskaskola@kotrcinalucka.sk

Materská škola – oznam

Riaditeľka MŠ oznamuje rodičom, že osobné veci detí si rodičia môžu vyzdvihnúť v PONDELOK 8.6.2020 v čase od 14 hod. do 17 hod.

ZBER STARÉHO ŽELEZA

Obecný úrad v Kotrčinej Lúčke vyhlasuje  v dňoch 05.06. až 11.06.2020 zber starého železa – kovov (nie elektroodpad !). Staré železo môžete nosiť  do kontajnera, ktorý je umiestnený pred Kultúrnym domom.

Materská škola – oznam

Oznamujeme Vám, že zriaďovateľ po porade s riaditeľkou materskej školy rozhodol v zmysle rozhodnutia ministra školstva, že materská škola v školskom roku 2019/2020 z dôvodu personálnych a materiálnych možnosti zostáva Z A T V O R E N Á.

Materská škola – Darujte nám 2% zo svojích daní.

Vážení rodičia, každá fyzická osoba, ktorej príjem podlieha zdaneniu, môže 2% zaplatenej dane venovať okrem iného i neziskovým organizáciam. Obraciame sa na Vás s prosbou o podporu našej materskej školy cestou Nadácie Spoločne pre region. Pomôžete nám takto zlepšiť podmienky na výchovu a vzdelávanie detí, ktoré navštevujú našu škôlku. Za pomoc zo srdca ďakujeme!

Zákazy počas trvania prevencie proti vírusu COVID-19 .

Z dôvodu prevencie proti vírusu COVID-19 je od 12.03.2020 až do odvolania: – zákaz organizovania kultúrnych, spoločenských a športových podujatí v obci – zákaz vstupu do areálu futbalového ihriska vrátane viacúčelového ihriska – zákaz vstupu do areálu materskej školy vrátane detského ihriska Ďakujeme za rešpektovanie predmetných opatrení.

ZBER OBJEMOVÉHO KOMUNÁLNEHO ODPADU

Obecný úrad Kotrčiná Lúčka oznamuje obyvateľom, že v dňoch 04.05. až 07.05.2021 bude v obci prebiehať zber nadrozmerného komunálneho odpadu. Následne dňa 27.05.2021 sa prebehne zber elektroodpadu a dňa 05.06.2021 zber nebezpečného odpadu.

Oznam k testovaniu na Covid-19.

Obec Nededza vykoná testovanie na Covid 19 pre občanov s trvalým pobytom v obci Nededza a Kotrčiná Lúčka, prípadne občanov, ktorí tu nemajú trvalý pobyt, ale v obci bývajú a to v priestoroch kaštieľa na ulici Hlavná 3/3: NEDEĽA 25.04.2021 v čase od 07:30 do 12:30 hod.  Posledný občan na testovanie pôjde o 12:15 hod. Prípadné… Čítať viac

Poďakovanie

CHCEME SA POĎAKOVAŤ TOUTO CESTOU VŠETKÝM, KTORÍ PRISPELI POMOCOU NAŠEJ RODINE PO POŽIARI NÁŠHO RODINNÉHO DOMU DŇA 29.03.2021. ZAŽILI SME, ŽE SPOLUPATRIČNOSŤ A VZÁJOMNÁ POMOC MEDZI ĽUĎMI EXISTUJE. ĎAKUJEME VŠETKÝM TÝM, KTORÍ POČAS POŽIARU A PO ŇOM POSKYTLI POMOC PRI ZÁCHRANE A OBNOVE MAJETKU, ČI PONÚKLI NÁHRADNÉ UBYTOVANIE, AK BY BOLO POTREBNÉ. ĎAKUJEME ZA FINANČNÚ POMOC NA OBNOVU… Čítať viac

Oznam – Obnovenie prevádzky materskej školy.

Vážení rodičia! Oznamujeme vám, že obec Kotrčiná Lúčka ako zriaďovateľ MŠ rozhodol, že od pondelka 12.04.2021 materská škola obnovuje svoju prevádzku pre deti všetkých rodičov. Aj naďalej podľa platných predpisov platí podmienka pretestovania zákonného zástupcu.

Výzva na finančnú výpomoc

Vážení spoluobčania! Vzhľadom k tomu, že dnes v ranných hodinách došlo k neštastnej udalosti – požiaru rodinného domu p. Petra Ondruša, Vás touto cestou chcem požiadať, aby sme sa spojili a našli v sebe pocit spolupatričnosti a súcitu a pomohli tejto rodine tak, že prispejeme v rámci svojích možností finančnou sumou na štart k obnove domu. Peňažné prostriedky môžete poslať resp. vložiť na… Čítať viac

Všetky aktuality Všetky udalosti

Organizácie v ktorých sme členom

Pozrite sa, v ktorých organizáciách naša obec participuje

Mobilná aplikácia

Stiahnite si mobilnú aplikáciu obce Kotrčiná Lúčka a dostaňte všetky novinky, upozornenia a dôležité oznamy do vrecka.

Kotrčiná Lúčka Google Play Kotrčiná Lúčka App Store
Viac o aplikácii

Najbližšie udalosti

V najbližšej budúcnosti nie sú naplánované žiadne udalosti.

Všetky udalosti

Úradná tabuľa

Všetky vývesky

SMS Rozhlas

Dôležité oznamy, pripomienky pre zber odpadu a udalosti a viac vám zašleme SMS-kou. Na odber sa prihlásite odoslaním formulára nižšie.

Chcete sa odhlásiť?

Ďakujeme, že ste sa prihlásili! Čoskoro dostanete overovací kód. Zadajte ho prosím here.

Odber noviniek

Pravidelné zhrnutie aktualít, dôležité oznamy, pripomienky pre zber odpadu a udalosti a viac vám zašleme e-mailom. Na odber sa prihlásite odoslaním formulára nižšie.

Chcete sa odhlásiť?

Ďakujeme za prihlásenie k odberu. Zaslali sme Vám email s potvrdzovacím kódom.