Preskočiť na obsah

Kronika obce

Z dejín obce Kotrčiná Lúčka

Obec patrila do bývalej Trenčianskej stolice. V jej chotári sa nachádzajú tri lužické hradiská, čo svedčí o existencii osídlenia územia pred vznikom samotnej obce. Záujemcom o históriu ponúkame k nahliadnutiu monografiu vydanú pri príležitosti 565. výročia vzniku obce, ktorá je doposiaľ najrozpracovanejším a najkompletnejším dielom tohto druhu venujúcim sa Kotrčinej Lúčke. Jej zostavovateľom je obecný kronikár Jaroslav Pytel.

1439

Prvá písomná zmienka

Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1439. Obec patrila do bývalej Trenčianskej stolice.

1469

Názov obce

Od roku 1469 mala obec názov Luczka a mala len 11 domov.

1773

Kotrčina Lúčka

Od roku 1773 sa volala Kotrčiná Lúčka. Len v časoch maďarizácie Slovenska sa musel názov zmeniť na Kotres Lucska.

1824

Pečať

Pečať obce Kotrčina Lúčka je datovaná rokom 1824. Pečať sa používala pri rozvoji písomníctva vo verejnej správe. Spravidla ju opatroval richtár a jej podobu mal poznať každý občan obce.