Materská škola

Kontaktné údaje: Materská škola Kotrčiná Lúčka
Kotrčiná Lúčka 102
013 02 Kotrčiná Lúčka

Tel. : 041/5993207
E-mail: materskaskola@kotrcinalucka.sk
FB stránka:www.facebook.com/…otrcinalucka

Riaditeľka: Mgr. Mariana Bohačiaková
Tel.: 0905/144 093