Materská škola

Kontaktné údaje: Materská škola Kotrčiná Lúčka
Kotrčiná Lúčka 102
013 02 Kotrčiná Lúčka

Tel. : 041/5993207
E-mail: materskaskola@kotrcinalucka.sk
FB stránka:www.facebook.com/…otrcinalucka

Riaditeľka: Mgr. Zuzana Vlčková
Tel.: 0911/272275

Zverejnené 21. decembra 2019.
Upravené 6. februára 2020.