Organizácie

DHZ

Futbalová akadémia UNITED N-KL-G

Materská škola

OZ Stopa aktivity

Urbariát, lesné a pozemkové spoločenstvo