Obecné zastupiteľstvo

Archív dokumentov uverejnených obcou Kotrčiná Lúčka.

Nadpis

Zverejnené

Návrh VZN – o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni

ID: 2022/1

4.5.2022

Prílohy

Popis

Obec Kotrčiná Lúčka týmto zverejňuje v mieste spôsobom obvyklým nasledovné dokumenty:

Návrh VZN :

o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt na dieťaťa v Materskej škole

a

o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni.