Preskočiť na obsah

OZ Stopa aktivity

Občianske združenie Stopa aktivity vzniklo 28.4.2005 ako výsledok iniciatívy viacerých občanov obce Kotrčiná Lúčka. Cieľom združenia ja najmä všestranný spoločenský rozvoj (najmä v obci Kotrčiná Lúčka ako aj v blízkom, či širokom okolí), najmä prostredníctvom športových, kultúrno-vzdelávacích, environmentálnych a iných sociálne prospešných aktivít. Samostatnou organizačnou zložkou združenia je Športovo-turistický spolok STOPA.

Margarétka, 07